e-mail: artysta@elagrzybek.pl

Nawiązanie do wcześniejszego cyklu „Żydówka” z 2013 roku.

Technika mieszana, malarstwo z fragmentami asamblażu.

foto:  
 

z cyklu Żydówka II

foto:  
 

z cyklu Żydówka II

foto:  
 

z cyklu Żydówka II

foto:  
 

z cyklu Żydówka II

foto:  
 

z cyklu Żydówka II

foto:  
 

z cyklu Żydówka II